Spekulant

Att leta bostad är väldigt roligt. Du får många idéer som växer fram efter vägen om hur du vill att ditt boende skall se ut. Det är ett stort beslut och mycket att tänka på. Förbered dig lite genom att läsa vidare och genom att kontakta oss och berätta vad du söker. Förberedelser Det är inte alltid lätt att hitta hem.... Hur och var vill du bo? Vad är viktigast och vad kan du klara dig utan? Besök bostadssajter på nätet t.ex. hemnet.se där våra objekt och hela den övriga mäklarkårens utbud finns. Finansiering Vad får det kosta? En fråga som både vi och din bank kan hjälpa dig att reda ut. Förbered genom att ansöka om lånelöfte, då vet du hur mycket du kan låna och vilken månadskostnad din ekonomi klarar av. Vill du ha tips var du kan låna så har vi goda kontakter hos alla banker. Visning Nu är det dags att gå på visning och se på något lämpligt boende. Vi sköter visningarna åt våra säljare. I vårt fall är det oftast förbokade visningar. Det gör att jag kan ge dig lite egen tid om det är något särskilt du intresserar dig för eller vill fråga om. Efter visningen har vi gärna fortsatt kontakt. Vi står till tjänst om du behöver råd och hjälp för att ta beslut. Du vill kanske ha tips på finansiering eller stämma av vilket värde din nuvarande bostad har. Eller så vill du att vi bevakar ditt intresse för att något annat spännande skall dyka upp. Budgivning Om det finns flera spekulanter som vill köpa kan det bli budgivning. Formen för budgivning kan variera och det är säljaren som avgör hur den ska läggas upp. Är det en villa eller bostadsrätt är det vanligast med öppen budgivning där vi fortlöpande registrerar och redovisar buden för säljaren och för dem som deltar. Budgivningen kan ske oftast genom sms för snabb information men också genom personlig kontakt med varje budgivare som deltar. Det finns inga lagstadgade regler för hur en budgivning ska gå till. Det är alltid säljaren som bestämmer och som slutligen avgör vem som blir köpare. Högsta budet behöver inte leda till affär, även om det ofta blir så. Som mäklare följer vi de direktiv som finns, d.v.s. dokumenterar alla budgivare och deras bud. Budlistan överlämnas till säljare och köpare när köpet är klart. Besiktning Vi rekommenderar en tilltänkt köpare att besiktiga fastigheten eller lägenheten innan köpet är klart. Som köpare är du skyldig att upptäcka de fel som går att upptäcka och det står dig fritt att välja hur. Anlita en professionell besiktningsman som gör en sakkunnig bedömning av byggnadens skick. Har säljaren anlitat en professionell besiktningsman som utfört en förbesiktning innan försäljning påbörjades, så kan köparen anlita samma besiktningsman att göra en så kallad "köpargenomgång" på plats. Vår rekommendation är att du alltid gör en egen besiktning, mycket värdefull information kommer till gagn för dig och ditt framtida boende. Som blivande köpare kan du välja att besiktiga innan köpekontraktet underskrivs eller att köpet skrivs och blir bindande först sedan besiktningen är gjord. Köpekontrakt När parterna är överens sammanställer vi köpekontraktet. Där står allt väsentligt som reglerar köpet. Vi träffas och går igenom innehållet och tar upp de frågor parterna kan ha. Först när köpekontraktet är undertecknat och eventuella villkor är uppfyllda, är fastigheten såld. Köpare betalar handpenning, i regel 10 % av köpesumman. Vi tar hand om efterföljande bankkontakter för båda parter och ser till så att handpenningen blir betald enligt avtal. Tillträde Tillträdet sker på vårt kontor i samarbete med parternas banker och genom vårt gemensamma program "Tambur", allt sker över nätet. Nu skall slutsumman betalas och affären avslutas. Vi upprättar dokumenten, t.ex. köpebrev, likvidavräkning och andra handlingar som behövs. Säljarens lån blir lösta och köparens banklån mm utbetalas med den fördelning som vi upprättat i likvidavräkningar (en gemensam samt en för säljare). Parterna signerar och godkänner innan dokument vidarebefordras till bank och transaktioner sker. Nycklar Nycklarna överlämnas och vi önskar dig all lycka och välgång i din nya bostad!