Försäljning - Värdering - Skrivuppdrag

Att sälja en bostad är en stor händelse, det skall kännas både spännande och tryggt. Med gott samarbete lägger vi upp strategin för en lyckad försäljning. Det är en stor affär, både ekonomiskt och känslomässigt. Vi vet att du som säljare har många funderingar, vi berättar och förklarar gärna. Dra dig aldrig för att ta kontakt och ta upp de frågor som du har. Första besök i bostaden - Kostnadsfri värdering För att kunna göra ett så bra och professionellt arbete som möjligt är det viktigt att få en omfattande bild av er bostad. Ett personligt möte på plats ger oss en uppfattning om viktiga uppgifter som är till nytta i försäljningsprocessen och för en analys av marknadsvärdet. Ta gärna fram handlingar som kan vara viktiga i en försäljning t.ex. fakturor för drift, planskiss, sotningsprotokoll o.dyl. Tillsammans går vi igenom bostaden och de fakta som finns. Vi presenterar oss och våra tjänster och bedömer marknadsvärdet. Du får svar på dina frågor om hur en försäljning kan läggas upp, bedömning av skattekonsekvenser och annat av intresse. Ofta finns det speciella saker man tjänar på att reda ut i förväg. Varje försäljning är unik. Vill du sälja så startar vi med uppdragsavtal. Vi tar fram aktuell information från myndigheter, bostadsrättsförening som behövs: Fakta om fastigheten från Lantmäteriet och andra myndigheter, kartor och taxeringsuppgifter. Vi kollar pantbrev och belåning, servitut och ägarförhållanden. Desamma om det är en bostadsrätt, då begär vi ut en mäklarbild av föreningen med samma syfte som ovan. Utifrån dina önskemål beslutar vi tillsammans hur försäljningen ska läggas upp. Vi lägger upp en tidsplan för fotografering, eventuell förbesiktning, Dolda Fel försäkring, energideklaration och när försäljningen skall äga rum - skall bostaden säljas omgående eller senare som en "Snart Till Salu". Fotografering Vi använder professionell fotograf som tar alla bilder av er bostad. Fotografering skall göras med rätta känslan och vi är alltid med och styr vilka vinklar som presenterar bostaden på bästa sätt. Ni kan göra mycket för att få de finaste bilderna genom att plocka undan, städa, bädda sängar - vi ger tips om hur ni kan förbereda inför fotografering. Objektbeskrivning och annonsering En bra objektbeskrivning med fina bilder och informativ text är vi noga med. Beskrivningen skall innehålla många viktiga uppgifter som en blivande köpare behöver. Både för att väcka intresse men också för att ge ett riktigt faktaunderlag inför budgivning och belåning. Vi marknadsför på internet där Hemnet är den största svenska säljkanalen. Annonsering sker också i lokala tidningar som NSD och Norrbottens kuriren, vi använder nätet även där. Annonsering i sociala medier är också en stor marknadsplats som vi använder flitigt. Vi kontaktar även anmälda intressenter som finns i vårt kundregister. Visningar Vi tycker om att arbeta med enskilda visningar där alla kunder gör en föranmälan och får ensamtid med rundvandring i bostaden där vi berättar så mycket vi bara kan. Det innebär också en trygghet för säljaren när vi kan berätta om kunder som besöker bostaden. Vi annonserar ut en visningstid om 1 - 2 timmar med information om föranmälan. Därefter bokar vi varje kund familjevis "en och en" inom denna tidsram. Mycket uppskattat av kunder, informativa visningar där alla kan ställa sina frågor och får svar på eventuella funderingar. Öppen visning kan förekomma men blir färre och färre. Efter visning blir det många kontakter med dem som är intresserade. Vi hjälper till med lånelöfte, besiktningsmän, kunskap kring bostaden som olika byggnadssätt och vad det innebär mm. Eventuell budgivning Om det finns flera spekulanter som vill köpa så kan det bli budgivning. Det är alltid säljaren som bestämmer vem som blir köpare. Högsta budet behöver inte leda till en affär, även om det ofta blir så. Som mäklare följer vi de direktiv som finns dvs. dokumenterar alla budgivare och bud som kommer in. Budlista överlämnas till säljare och köpare när köpet är klart. Besiktning - Köpekontrakt Även om en fastighet t.ex. är förbesiktigad och köparen har fått ta del av besiktningsrapport så rekommenderar vi att köparen gör en egen besiktning. De kan anlita samma besiktningsman och göra en så kallad "köpargenomgång på plats". De kan också anlita en annan besiktningsman och göra en egen besiktning. Allt för att göra en så trygg affär som möjligt för både köpare och säljare. Köparen är skyldig att upptäcka de fel som går att upptäcka och det står köparen fritt att välja hur. Oftast skriver vi köpekontrakt med en besiktningsklausul som ger köparen rätt att besiktiga byggnaden innan köpet blir giltigt. När båda parter är överens så upprättas köpekontrakt där allt som är väsentligt regleras, tillträdesdag, handpenning mm. Vi träffas och går igenom innehållet samt besvarar de frågor som parterna kan ha. När kontrakt är undertecknat och när eventuella villkor är uppfyllda så är bostaden såld. Vi tar hand om efterföljande bankkontakter för båda parter. Ser till att handpenning är betald enligt avtal. Tillträde En mellanperiod med mycket arbete för parterna att flytta ut, flyttstäda mm. Komma ihåg att ändra försäkring, säga upp abonnemang mm. Behövs hjälp så kan flytt- och städfirmor anlitas. Vi anmäler alltid ny ägare till renhållning, vatten, energibolag, eventuell tomträtt till kommunen mm. Vi har bokat tid för tillträde / avslut med köparens bank och gör tillträdet på vårt kontor med direktkoppling till banken över nätet. Vi har tagit fram lösenuppgifter på lån som skall lösas bort för säljarens räkning. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar som likvidavräkningar och köpebrev om det är en fastighet. Vi sänder över alla uppgifter till banken efter att parterna undertecknat. Banken skickar över kvitton på alla transaktioner, separata kvitton till köpare och säljare. Deklaration En försäljning skall redovisas i din deklaration. Om det gäller privatbostad dvs villa, bostadsrätt eller fritidshus, så hjälper vi dig kostnadsfritt med de bilagor som behövs.